Όροι ενοικίασης αυτοκινήτου

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η ABBA RENT A CAR ενοικιάζει διά της παρούσης μίσθωσης το όχημα (συμπεριλαμβανομένων και των οποιωνδήποτε οχημάτων αντικατάστασης) στον υποκείμενο στους όρους και προϋποθέσεις Ενοικιαστή, έτσι όπως αυτά ορίζονται από τον μισθωτή στην πρώτη σελίδα και τα οποία ο ενοικιαστής αναγνωρίζει επί τη βάση της συμφωνίας μισθώσεως.

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενοικιαστές ή οι οδηγοί να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 23ο έτος της ηλικίας τους για τις ομάδες αυτοκινήτων Α, Β, Γ και το 25ο έτος της ηλικίας τους για αυτοκίνητα άλλων ομάδων.
2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Ισχύει έγκυρη άδεια οδήγησης για τουλάχιστον ένα έτος.
3. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ: Μια μέρα. Κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στο 1/5 της ημερήσιας τιμής.
4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Τα εισιτήρια και οι συνημμένες διοικητικές κυρώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε παραβίαση της Ελληνικής Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ενοικίασης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή.
5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Οι καταθέσεις για την εκτιμώμενη χρέωση ενοικίασης (ημέρες- χιλιόμετρα) απαιτούνται κατά την έναρξη ή τη μίσθωση και οι τελικές προσαρμογές γίνονται με την ολοκλήρωση της ενοικίασης. Δεν απαιτούνται καταθέσεις από κατόχους πιστωτικών καρτών που δέχεται η ABBA RENT A CAR.
6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Οι τιμές ενοικίασης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες καλύψεις:
α) Θάνατος ή σωματική βλάβη σε τρίτους μέχρι 1.300.000,00 €
β) Αποζημίωση σε τρίτους μέχρι ποσού 1.300.000,00 €
γ) Το αυτοκίνητο του ενοικιαστή από την πυρκαγιά και την κλοπή
δ) Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο οι πελάτες είναι
υπεύθυνοι για τις ομάδες Α – Γ έως τα πρώτα 250,00€ και
για τις άλλες ομάδες έως τα πρώτα 400,00€
7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ: Η ευθύνη του ενοικιαστή που αναφέρεται στην παράγραφο 6 μπορεί να αποποιηθεί με καθημερινή πληρωμή 7,00€ για τις κατηγορίες αυτοκινήτων Α, Β, Γ και 10,00€ για τις άλλες ομάδες.
8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Για μόνη χρέωση επί του ποσού………….. ημερησίως, που καλύπτει τον οδηγό και κάθε επιβάτη με τα ακόλουθα ποσά αντίστοιχα.
9. ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ.
10. ΚΑΥΣΙΜΟ: Η κατανάλωση βενζίνης καταβάλλεται από τον ενοικιαστή. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.
11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ράφι αποσκευών ή παιδικό κάθισμα (κατόπιν αιτήματος) με επιπλέον χρέωση 3,00 € την ημέρα.
12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΣΥΛΛΟΓΗ: Στην πόλη και στο αεροδρόμιο, στον σταθμό ενοικίασης ABBA RENT A CAR, καθώς και σε γειτονικές περιοχές της Μεσογγής δωρεάν για τις εντός ώρες λειτουργίας του γραφείου 08:00-22:00. Νυχτερινές παραδόσεις / παραλαβές από 20,00€ έκαστη.
13. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Τα μοντέλα αυτοκινήτων διατίθενται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Ωστόσο, προβλήματα παράδοσης ενδέχεται να μας υποχρεώνουν να προμηθεύουμε άλλο όχημα σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
14. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ: Οι πελάτες που επιθυμούν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο έξω από την Κέρκυρα πρέπει να έχουν προηγούμενη εξουσιοδότηση από το σταθμό ενοικίασης του ABBA RENT A CAR.
15. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του ABBA RENT A CAR.
16. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Ο ενοικιαστής αναμένεται να φροντίσει προσεκτικά το όχημα, να ελέγξει τη μηχανική του κατάσταση, το πετρέλαιο, το νερό, τα ελαστικά κλπ. Οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από τον ίδιο τον ενοικιαστή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που ορίζει ο ενοικιαστής δεν επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του εκμισθωτή. Ειδικότερα, το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για:
α) να μεταφέρει πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία σε μίσθωση. ·
β) να οδηγεί ή να ρυμουλκεί οποιοδήποτε όχημα, ρυμουλκούμενο ή άλλο αντικείμενο.
γ) σε αγώνα, δοκιμασία ή διαγωνισμό Rally.
δ) την υπομίσθωση από τον ενοικιαστή σε οποιονδήποτε τρίτο.
ε) την περίσταση όπου ο ενοικιαστής ή οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων φαρμάκων, βαρβιτουρικών ουσιών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που βλάπτει τη συνείδησή του ή την ικανότητά του να αντιδράσει.
στ) κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, κυκλοφοριακών ή άλλων κανονισμών.
ζ) από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από τον ενοικιαστή, εκτός αν έχει προηγουμένως οριστεί και εγκριθεί από την ABBA RENT A CAR στον χώρο που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας συμφωνίας.
η) να μεταφέρει βαριές αποσκευές ή αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, χρώση ή άσχημη μυρωδιά αγαθών, ναρκωτικά κλπ.
17. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος (πυρκαγιά, κλοπή κλπ.), ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος εντός 24 ωρών να ακολουθήσει τις ασφαλιστικές διαδικασίες όπως ορίζεται παρακάτω:
α) Να καλέσει την Αστυνομία.
β) Να αποκτήσει ονόματα και διευθύνσεις των μαρτύρων.
γ) Να μην αναγνωρίσει αξιώσεις τρίτων.
δ) Να επικοινωνήσει αμέσως με την ABBA RENT A CAR μέσω τηλεφώνου ή με άλλα μέσα.
ε) Να λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τρίτο μέρος ή τα μέρη.
στ) Να συμπληρώσει και να υπογράψει μια αναφορά ατυχήματος.
ζ) Να στείλει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα
18. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Όλες οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ του Εκμισθωτή και του Ενοικιαστή θα διευθετηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της Κέρκυρας στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, τα ελληνικά δικαστήρια θα έχουν τη μόνη δικαιοδοσία.
19. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ:
Δωρεάν ακύρωση κράτησης έως και
– 3 μέρες πριν για την περίοδο 16 Σεπτεμβρίου με 15 Ιουνίου
– 7 μέρες πριν για τις περιόδους 16 Ιουνίου με 10 Ιουλίου και 26 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου
– 14 μέρες πριν την περίοδο 11 Ιουλίου με 25 Αυγούστου
Στη δωρεάν ακύρωση της κράτησης δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό της προμήθειας της τράπεζας.
20. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Για επεξεργασία της κράτησής σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Moraitika Nat. Road

Corfu, Greece

[email protected]

+30 26610 76863

+30 694 43 18 134

+306947008302 (Viber / WhatsApp) (EN|DE)

{MESSAGE}
{MESSAGE}
Επιβεβαίωση
Ακύρωση